Кратък фирмен профил

Агроброкер груп ЕООД - София


Контакти

София, 1606
бул. ген. Едуард И. Тотлебен 2, вх. Г, ет. 1, ап. офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202237060
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Предмет на дейност: Комисионерски сделки; спедиция; зърнопроизводство /след снабдяване с надлежните документи/; търговия със зърно включително и внос-износ; търговска дейност със стоки и услуги; внос и износ на промишлени и други стоки, ноу-хау; реклама; издателска дейност; покупко-продажба на недвижими имоти; транспортни услуги - превоз на пътници и товари по вода, суша и въздух в страната и чужбина; строителство; външноикономическа дейност; представителство; агентство, посредничество на местни и чужди фирми; както и на физически лица в страната и чужбина; отдаване под наем на леки и товарни автомобили в страната и чужбина; продажба на туристически услуги и мероприятия на български и чужди туристи; хотелиерство и ресторантъорство със собствена и наета база; сервизна дейност.
 

Не са достъпни новини.