Кратък фирмен профил

Ер Стар ООД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша 180, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201789052
Капитал (лв.): 500
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във въздушния транспорт
Предмет на дейност: Авиационни превози по вътрешни и международни линии на пътници, багажи и товари, продажба на билети за авиационни превози, извършване на специализирани авиационни услуги, в това число облитане, аеро-фотозаснемане, санитарни авиационни услуги и други, търговия с въздухоплавателни средства, ремонтна дейност на въздухоплавателни средства, обучение на летателен състав и авиотехнически кадри, агентска и посредническа дейност, както и всички други дейности, които не са забранени от закона
 

Не са достъпни новини.