Кратък фирмен профил

Пинокио ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Кольо Ганчев 42, ет. 3, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123500841
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство и пакетиране на хранителни продукти, както и всички дейности и услуги, незабранени изрично със закон, а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение.
 

Не са достъпни новини.