Кратък фирмен профил

Агроблок ЕООД - Горна Оряховица


Контакти

Горна Оряховица, 5100
ул. Ген. Гурко 13, вх. Б, ет. 2, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104591249
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, внос и износ, покупка, продажба на земеделски земи, наемане и отдаване под наем и аренда на земеделски земи, производство и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, рекламна и консултанска дейности, производство на стоки и услуги с цел продажба, покупка, ремонт, продажби на недвижими имоти, наемане, експлоатация и отдаване на мелиоративни съоръжения, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.