Кратък фирмен профил

Втори юни 96 АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Хр.Смирненски 2, ПК 86
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106012850
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на обувки
Общи събрания: Последно - 30.01.2020 
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка, продажба на едро и дребно, комисионна и посредническа дейност на селскостопанска и животинска продукция, на стоки за бита и промишлеността, на художествени изделия, внос и износ на стоки и услуги, обработване на земя, външна и вътрешна търговия, бартерна търговия, дистрибуторска дейност, участие в управлението на други дружества.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.04.2010: Втори юни - 96 АД - Разград свиква Годишно общо събрание на...
27.11.2007: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.09.2007: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
19.09.2006: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
06.06.2006: Съветът на директорите на "Втори юни - 96" - АД, Враца, на...
31.05.2005: Съветът на директорите на "Втори юни 96" - АД, Враца, на...
06.02.2004: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.06.2003: Съветът на директорите на "Втори юни 96" - АД, Враца, на...
27.12.2002: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
26.11.2002: Съветът на директорите на "Втори юни 96" - АД, Враца, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 804 пъти
[2016: 543, 2015: 36, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 124, 2011: 12, ... ]