Кратък фирмен профил

Бридж Ком ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
Брезовска 4А, ет. 2, ап. офис 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202952787
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електрически домакински уреди и осветители, радио- и телевизионни стоки
Предмет на дейност: Търговия с бяла и черна техника и телефони, консултантски услуги, интернет търговия, включително търговска дейност с разкриване на магазини и заведения, внос и износ, производство, преработка и търговско представителство и посредничество на всички разрешени от закона услуги, промишлени и текстилни стоки за бита и широко потребление, рекламна дейност, включително изготвяне и разпространяване на рекламни продукти, комисионни, посреднически и спедиционни дейности и услуги, както и извършване на всички други дейности и услуги, които не противоречат на законите на република българия.
 

Не са достъпни новини.