Кратък фирмен профил

Самел 90 АД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
ул. Преспа 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 129007983
Капитал (лв.): 274 458
 
 
 

Отрасъл: Механично обработване на метали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.05.2017  Предстоящо - 08.05.2018 
Продукти и услуги:
Осъществява развойна дейност, производство и търговия в страната и чужбина
Предмет на дейност: Производство на УКВ радиостанции и системи, телефонна теxника, свързочни комплекси, битова електроника и електротеxника.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
11.08.2016: Община Самоков реализира проект за внедряване на енергоефективно...
17.03.2016: „Дунарит“ – Русе влиза в списъка на стратегическите обекти На...
17.03.2016: Заводите от ВПК станаха стратегически обекти след поредица...
05.12.2014: Днешното предприятие Самел 90 АД е основано под името „Сигнал” ...
10.11.2014: Осветлението в Боровец бе подменено в навечерието на новия сезон...
29.10.2014: България трайно се е закотвила в дъното на рейтингите за...
26.09.2014: Във връзка с честване на 50 годишния юбилей на дружество...
07.08.2014: Подадени проектни предложения - 152, одобрени - 52. Общ размер...
11.11.2013: “Самел-90” АД приключи в срок изпълнението на проект «Въвеждане...
24.07.2013: "Самел-90" АД взе участие в изложба за продукти на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 255 пъти
[2016: 419, 2015: 158, 2014: 106, 2013: 212, 2012: 449, 2011: 221, ... ]