Кратък фирмен профил

КББГ ЕООД - София


Контакти

София, 1421
ул. Червена стена 46
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202044759
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия със селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване, производство и реализщия на селскостопанска продукция, консултантски услуги, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, както и всяка друга дейност, която не забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.