Кратък фирмен профил

Стробайлс ЕООД - София


Контакти

София, 1592
ж.к. Дружба 1 бл. 171 вх.В ет.6 ап.68
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131567793
Капитал (лв.): 3 805 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци, вкл. картофи
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/ или отдаване под наем, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, лизинг, складови сделки, представителство /без процесуално/, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, хотелиерство, ресторантъорство, рекламни и информационни услуги, както и всички други търговски сделки, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.