Кратък фирмен профил

Еми Фрут ЕООД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
ул. Гоце Делчев 91
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200493997
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци, вкл. картофи
Предмет на дейност: Търговски сделки, внос-износ на плодове и зеленчуци в страната и чубжина, разкриванне на магазини и складове продажба на едро и дребно на всякакви стоки; превоз на пътници и товари в страната и в чжбина, хотелиерство и ресторантъорство; строителство и ремонт на сгради; всякакъв вид услуги, водени по търговски начин; комисионни, рекламни, брокерски и лицензионни сделки.
 

Не са достъпни новини.