Кратък фирмен профил

Порше Мобилити БГ ЕООД - София


Контакти

София, 1766
ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София 1, комплекс БПС, сграда 12, вх. А, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203261484
Капитал (лв.): 1 959 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на леки и лекотоварни автомобили, без водач
Предмет на дейност: Покупка, продажба, търговия, отдаване под наем на превозни средства и други движими или недвижими вещи; други търговски дейности, позволени от закона
 

Не са достъпни новини.