Кратък фирмен профил

Агроник ЕООД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Ангел Кънчев 18, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128560251
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопанска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и вкяка друга незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.