Кратък фирмен профил

Асеа Балкан АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Поп Грую No 68, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204304629
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с риба, рибни продукти, ракообразни и мекотели
Общи събрания: Последно - 14.05.2019 
Предмет на дейност: Търговски сделки с риба, рибни продукти, аквакултури и производни на тях стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; превоз на товари, складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; лизингови сделки; дистрибуторски сделки.
 

Не са достъпни новини.