Кратък фирмен профил

ФМЛ Сервиз АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
Константин Величков No 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204343169
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 18.06.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; производство на стоки и услуги; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, ресторантъорски, рекламни информационни, програмни, импресарски, лизингови и други услуги; покупка, строеж, обзавеждане и посредничество с недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба и всички други дейности, незабранени със закон, след надлежни разрешения, регистрации и лицензи за дейностите, за които се изисква такива.
 

Не са достъпни новини.