Кратък фирмен профил

Атмикс бетон ЕООД - София


Контакти

София, 1616
ул. Беловодски път 15-17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202276501
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови бетонови смеси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговска дейност, консултантска дейност и услуги, туристическа дейност в страната и чужбина; търговско посредничество и представителство, маркетингови дейности; реклама и дизайн, продуцентска и издателска дейност, както и всяка друга незабранена със закон дейност
 

Не са достъпни новини.