Кратък фирмен профил

Мелко Интернешънъл АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 85 - 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119018814
Капитал (лв.): 6 308 661
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 26.06.2020 
Предмет на дейност: Франчайз и извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайз, предоставяне на франчайз права върху: ноу-хау за търговски марки, знаци, дизайни, патенти, маркетингови системи за проучване, анализ и реклама, интегрирани информационни системи за управление и развитие на човешки ресурси, бизнес комуникации и др.п. предоставяните права, обхващат всички етапи на предоставянето на услуги в областта на мелничарството; изкупуването, заготовката, съхранението и търговията със зърнени храни, земеделски продукти, коректори, подобрители; машиностроенето. отдаване под наем недвижими имоти, производствени технологични линии, съоръжения и оборудване. разработване на инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройства, ремонт, модернизация и реконструкция, обзавеждане, оборудване и поддръжка на недвижими имоти, закупуване на недвижими имоти, технологични линии за производство, машини, инвентар и съоръжения и друго движимо имущество, с цел: създаване на самостоятелен бизнес и предоставянето му на франчайз на трети лица и/или подобряване на съществуващ собствен такъв, отдаване под наем, продажба и/или други способи за разпореждане с активи; разработване и инвестиране в нови продукти, рецепти и технологии за бизнес процеси за производство, с цел предоставяне за ползване анблок с други активи и/или ноу-хау или самостоятелно въз основа на договор/и за франчайз. създаване, придобиване и използване на права върху търговски марки, ноу-хау за бизнес процеси, изобретения, патенти и всички всякакви други обекти на интелектуалната собственост. облигационни и разпоредителни сделки с права върху търговски марки и всякакви обекти на интелектуална собственост. извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена (съответно лицензирана) търговска дейност, по смисъла на чл.1. от търговския закон и другите действащи нормативни актове. друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
01.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.07.2009: Кабинетът на бъдещия премиер Бойко Борисов се попълва с име,...
16.05.2009: Агро Мел АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.01.2009: Агро Мел АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.05.2008: АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЕ № 3178-П от 15 април 2008 г. На...
22.06.2007: Съветът на директорите на "Агро мел" - АД, София, на основание...
30.01.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
16.01.2007: 76395 Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с...
28.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с л. 263е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 072 пъти
[2016: 557, 2015: 20, 2014: 31, 2013: 63, 2012: 123, 2011: 76, ... ]