Кратък фирмен профил

Ховаг ООД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
ул. Никола Маринов No 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203297466
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на изолирани проводници и кабели
Предмет на дейност: Развиване, производство на и търговия с кабели, електро-материали и други подобни артикули за комуникационна техника, електротехниката и индустрията, както и на свързаните с това услуги. дружеството може да изгражда филиали, дъщерни дружества в и извън страната, както и да придобива, задържа и продава основни дялове.
 

Не са достъпни новини.