Кратък фирмен профил

КВ холдинг АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
бул. Александър Стамболийски 9А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204456291
Капитал (лв.): 5 638 250
 
 
 

Отрасъл: Строителство
Общи събрания: Последно - 18.09.2023 
Предмет на дейност: Строителство, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; придобиване на промишлени и недвижими имоти и активи с цел продажба; отдаване под наем или заем за послужване; търговска дейност (вкл. – внос и износ); както и всяка дейност незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.