Кратък фирмен профил

Витоша мениджмънт АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Инж. Иван Иванов 70Б, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204457728
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 07.03.2019 
Предмет на дейност: Покупко-продажба и отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, консултантски услуги, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени от закона
 

Не са достъпни новини.