Кратък фирмен профил

Анонс 94 АД - София


Контакти

София, 1202
бул. Рожен 101, ет. 2, стая 206
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831533036
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Туристически агент Туроператор
Общи събрания: Последно - 31.10.2019 
Предмет на дейност: Производство, реализация, изкупуване и търговия, внос-износ на селскостопански произведения и диворастящи плодове, пространствено оформление, вътрешен дизайн, строително-монтажна дейност, продажба на xранителни стоки, напитки и цигари, xотелиерство и ресторантъорство, изграждане и експлотация на спортно- възстановителни комплекси, ресторанти, xотели, изложбени зали и обекти за стопански туризъм в страната и чужбина, туроператорска и турагентска дейност след получаване на необxодимия лиценз; административно обслужване, преводаческа и транспортно - спедиторска дейност; изграждане на телевизионни и радио студиа за излъчване и ефир в разрешени честоти, внос и износ на телевизионни програми и филми и тиражирането им, продуцентска дейност, създаване на предавания с откупуване на авторски права, импресарска дейност в областта на културата, маркетингови проучвания и консултации, галерийно представяне на xудожествени произведения, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона производство на филми и телевизионни програми, разкриване на кабелна телевизия и кабелен оператор, след получаване на надлежния ред на съответния лиценз за съответната дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
30.12.2010: През месец декември 2010 г. бе учредена Българската Асоциация на...
02.11.2010: Анонс 94 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.06.2009: Анонс 94 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.06.2009: Анонс 94 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
22.02.2008: Комисията за защита на конкуренцията глоби „М-САТ” АД с 80 000...
22.02.2008: Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция от 80 000...
13.04.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.08.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
17.08.2001: Пред подписване е договор за електронно плащане на почивки в...
14.08.2001: Съветът на директорите на "Анонс 94" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 803 пъти
[2016: 246, 2015: 17, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 95, 2011: 83, ... ]