Кратък фирмен профил

Таръма ЕООД - Дулово


Контакти

Дулово, 7650
ул. Силистренско шосе 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203589812
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната или чужбина, дърводобив, дървопреработване и търговия на едро и дребно с дървесина, дървен материал и субпродуктите от нея, както и други дейности по стопанисване и обработка на имоти от горски фонд, включително залесяване; продажба на стоки, собствено производство в страната или в чужбина; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, складова, информационна, транспортна, комисионна, спедициоонна, туристическа и рекламна дейности, лизинг и покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им и други дейности и услуги, незабранени от закона съгласно чл. 1 от тз.
 

Не са достъпни новини.