Кратък фирмен профил

Мегамаш ЕООД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
ул. Козановска 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202665207
Капитал (лв.): 1 175 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини за обработка на метал
Предмет на дейност: Производство и търговия на металорежещи и металообработващи машини и части за тях; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; сделки с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.