Кратък фирмен профил

Зелен пазар АД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
Промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118015605
Капитал (лв.): 104 616
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Общи събрания: Последно - 05.06.2020 
Предмет на дейност: Производтво на елитен посевен и посадъчен материал, племенни разплодни животни, екологично чиста стокова продукция, ремонт на селскостопански машини и съоръжения, развойна и проектантска дейност в областта на селското стопанство, търговия в страната и в чужбина със сортови семена и разплодни животни.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.04.2010: Зелен пазар АД - Силистра свиква Годишно общо събрание на...
21.04.2009: Зелен пазар АД - Силистра свиква Годишно общо събрание на...
21.04.2009: Зелен пазар АД - Силистра свиква Годишно общо събрание на...
17.02.2009: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.01.2008: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.05.2007: Съветът на директорите на "Зелен пазар" - АД, Силистра, на...
06.06.2006: Съветът на директорите на "Зелен пазар" - АД, Силистра, на...
31.05.2005: Съветът на директорите на "Зелен пазар" - АД, Силистра, на...
09.07.2004: Списък на одобрените проекти по Мярка 1 по САПАРД- XXX заседание...
01.06.2004: Съветът на директорите на "Зелен пазар" - АД, Силистра, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 129 пъти
[2016: 551, 2015: 70, 2014: 65, 2013: 131, 2012: 245, 2011: 59, ... ]