Кратък фирмен профил

Зином София АД - София


Контакти

София, 1421
ул. Христо Ценов 9-13, вх. А, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 821152186
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.04.2019 
Предмет на дейност: Проектиране и изработване на нестандартна инструментална и технологична екипировка, машини, резервни части, нестандартно и технологично оборудване за строителната промишленост, търговия и услуги в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
15.03.2012: Зином София АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
06.03.2009: Зином-София АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
13.02.2009: Зином-София АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
29.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.05.2005: Съветът на директорите "Зином" - АД, София, на основание чл. 223...
05.08.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
15.04.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.06.2002: Да се развали сделката за завод ЗИНОМ в Монтана е поискало...
07.08.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.03.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 251 пъти
[2016: 301, 2015: 96, 2014: 60, 2013: 120, 2012: 260, 2011: 126, ... ]