Кратък фирмен профил

Институт по въздушен транспорт-71 АД - София


Контакти

София, 1540
бул. Брюксел 1, Аерогара София
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121122485
Капитал (лв.): 111 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във въздушния транспорт
Общи събрания: Последно - 18.09.2023 
Предмет на дейност: Сделки с дялове и акции от приватизиращи се предприятия, сделки с недвижими имоти и предприятия и с вещни права върху тях, управление на предприятия и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
17.01.2012: В Центъра за обучение на пилоти и авиотехници към Института по...
03.06.2010: Институт по въздушен транспорт-71 АД - София свиква Годишно общо...
25.05.2009: Институт по въздушен транспорт-71 АД - София свиква Годишно общо...
25.05.2009: Институт по въздушен транспорт-71 АД - София свиква Годишно общо...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.07.2007: Съветът на директорите на "Институт по въздушен транспорт - 71"...
20.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.07.2006: Съветът на директорите на "Институт по въздушен транспорт - 71"...
02.09.2005: Българските авиокомпании смятат да поискат от държавата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 510 пъти
[2016: 704, 2015: 64, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 242, 2011: 131, ... ]