Кратък фирмен профил

Телематик Интерактив България АД - София


Контакти

София, 1345
ул. Кукуш 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 206568976
Капитал (лв.): 12 960 018
 
 
 

Отрасъл: Залагания и хазарт
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 18.09.2023 
Предмет на дейност: Организиране и провеждане на онлайн залагания(след получаване на необходимия лиценз) и всички други дейности незабранени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
20.09.2023: КФН е спряла гласуването на обратното изкупуване на...
20.09.2023: Телематик Интерактив България АД-София (TIB) Телематик...
19.09.2023: Телематик Интерактив България АД-София (TIB) Телематик...
18.09.2023: Телематик Интерактив България АД-София (TIB) Във връзка с писмо...
12.09.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
30.08.2023: Телематик Интерактив България АД-София (TIB) Телематик...
21.08.2023: Телематик Интерактив България АД-София (TIB) Телематик...
21.08.2023: В борсовата "Телематик" ще влезе и 50% от компанията зад...
14.08.2023: Телематик Интерактив България АД-София (TIB) Уведомление...
01.08.2023: Телематик Интерактив България АД-София (TIB) Телематик...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати