Кратък фирмен профил

Кяшиф ЕООД - Джебел


Контакти

Джебел, 6850
ул. Йълдъръм No 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200064086
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Предмет на дейност: Производство и търговия на машиностроителна продукция в страната и в чужбина; покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, менителници, записи на заповеди и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и всички други дейности незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.