Кратък фирмен профил

Ти Ес Би Груп ЕООД - София


Контакти

София, 1618
ул. Казбек 51, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201170744
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на метална дограма за строителството
Предмет на дейност: Производство на врати, прозорци щори и други изделия от пластмаси, дърво и алуминий за строителството, фолиране и обработка и на фурнир и дървесни плочи, вътрешна и външнотърговска дейност, търговска и спедиторска дейност, складова и комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, производство и търговия с строителни материали, съоръжения и оборудване, машини, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона
 

Не са достъпни новини.