Кратък фирмен профил

Агротехника 97 АД - Русе


Контакти

Русе, 7011
кв. ДЗС
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117056378
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.02.2022 
Предмет на дейност: Производство на резервни части за селскостопанска техника, ремонт на селскостопанска техника, производство на машини и съоръжения за мелничната и фуражната промишленост - елеватори и др., покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, участие в приватизацията на обособена част "Сортови семена холдинг" - ЕАД, клон Русе, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
09.06.2009: Агротехника-97 АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
01.04.2009: Агротехника-97 АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
18.11.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.10.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.06.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
21.06.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.03.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
24.02.2004: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.05.2003: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
20.08.2002: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 954 пъти
[2016: 711, 2015: 67, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 91, 2011: 10, ... ]