Кратък фирмен профил

Марибор Строй ЕООД - Неделино


Контакти

Неделино, 4990
ул. Александър Стамболийски 36
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202495819
Капитал (лв.): 2 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Предмет на дейност: Търговска дейност, извършване на строителни и строителни - монтажни дейности, реконструкция и ремонт сгради, вътрешно електричество, вик, ов - инсталации, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, търговско представителство, посредниество и агенство, производство и продажба на стоки за битово потребление, разкриване и експлоатация на хотелски, търговски, туристически обекти и заведения за обществено хранене, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, добив, преработка и продажба на дървен материал, продажба на всякакви строителни материали, строителни услуги, проектиране на сгради и съоръжения, монтажни дейност, складова дейност, търговия на дребно и едро, търговско представителство( без процесуално ), транспортна дейност в страната и чужбина, оказионна и комисионна търговия, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.
 

Не са достъпни новини.