Кратък фирмен профил

Херос ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
Георги Бенев No 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825311860
Капитал (лв.): 358 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на леки опаковки от метали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Продукти и услуги:
Производство на всички размери капачки с винтова линия тип "Туист-оф" за затваряне на буркани и бутилки. Производство на капачки тип "Омния"
Предмет на дейност: Производство на капачки тип "туист оф", всякакъв метален амбалаж, уплътнителни пасти и изделия за консервната промишленост, всякакви консултантски и инженерингови услуги в областта на консервната промишленост, внос и износ на промишлени и потребителски стоки, маркетинг и реклама, създаване на смесени предприятия, модернизация на производствените фондове и продуктовата структура, агентство, посредничество и участие в български и чуждестранни юридически лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности.
 

25.03.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.06.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.02.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.05.2004: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
28.06.2002: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.05.1998: 53. - Министерството на транспорта на основание § 11, ал. 2...
15.04.1998: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
27.12.1996: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 138 пъти
[2016: 355, 2015: 35, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 182, 2011: 124, ... ]