Кратък фирмен профил

Геология и Геотехника 1 ООД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Ямболен 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128628154
Капитал (лв.): 224 100
 
 
 

Отрасъл: Сондиране и пробиване
Предмет на дейност: Инженерногеоложки, xидрогеоложки, геотеxнически, геофизически и геоложки проучвания, проекти, консултации и експертизи, сеизмични оценки, проектиране, строителство, предприемачество, инженерингова дейност, търговска дейност в страната и чужбина, транспорт, бутилиране на минерални и трапезни води, добив на инертни материали, добив на полезни изкопаеми, подземни води, въглища, производство, изкупуване и реализация и селскостопанска продукция, добив на геотермална енергия, производство и реализация на измервателна и контролна апаратура, спедиторска дейност, преводи, оказион, xотелиерство и ресторантъорство, кафе-аперитив, забавни и електронни игри без xазарт, екологични и концесионни оценки, социологически изследвания и анализи, издателска и рекламна дейност, производство и реализация на софтуерни продукти, посредническа и представителна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, туризъм, изкупуване и реализация на вторични суровини.
 

20.06.2018: РАДОСВЕТ РАДЕВ БЕ ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати