Кратък фирмен профил

Тракия ресурс 96 АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Университетска 3, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121193354
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 23.04.2019 
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
03.08.2007: Съветът на директорите на "Тракия ресурс - 96" - АД, София, на...
16.01.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.08.2006: Съветът на директорите на "Тракия ресурс - 96" - АД, София, на...
01.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
30.09.2005: Съветът на директорите на "Тракия ресурс - 96" - АД, София, на...
29.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.08.2004: Съветът на директорите на "Тракия ресурс - 96" - АД, София, на...
29.07.2003: Съветът на директорите на "Тракия ресурс - 96" - АД, София, на...
27.12.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
23.08.2002: Съветът на директорите на "Тракия ресурс - 96" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 589 пъти
[2016: 312, 2015: 49, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 80, 2011: 25, ... ]