Кратък фирмен профил

Стаком Интернешънъл АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. Самуил No 26-А, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121359303
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Общи събрания: Последно - 20.11.2020 
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки от промишлеността и селското стопанство, строителство, проектиране, проучване и реконструкция на жилищни обекти, обекти на техническата инфраструктура в страната и в чужбина, инженерингова и консултантска дейност, създаване, въвеждане и експлоатиране на строителни технологии, производство и продажба на строителни материали, изработка на строителни конструкции, стоманобетонни изделия, ремонт на сграден фонд, транспортна и спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
01.07.2010: Стаком Интернешънъл АД - София свиква Годишно общо събрание на...
31.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.12.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
26.02.2002: Съветът на директорите на "Стаком интернешънъл" - АД, София, на...
31.01.2002: Съветът на директорите на "Стаком интернешънъл" - АД, София, на...
05.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.07.2001: Съветът на директорите на "Стаком интернешънъл" - АД, София, на...
22.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
19.05.2000: Съветът на директорите на "Стаком интернешънъл" - АД, София, на...
14.01.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 666 пъти
[2016: 322, 2015: 28, 2014: 40, 2013: 81, 2012: 128, 2011: 30, ... ]