Кратък фирмен профил

Ем Джи АД - София


Контакти

София, 1616
кв. Бояна, ул. Акация 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121191874
Капитал (лв.): 530 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с облекло и обувки
Общи събрания: Последно - 10.09.2020 
Предмет на дейност: Производство на текстил и трико, изделия от тях, аксесоари към тях (без благородни метали и скъпоценни камъни), бельо, стоки за народно потребление - кожена галантерия (без дивечови кожи), кинкалерия, пасмантерия, търговия, вкл. чрез разкриване на собствена магазинна мрежа, на едро и дребно със стоки собствено производство и със стоки, закупени или доставени от трети лица, услуги в областта на текстилната промишленост на физически и юридически лица, вкл. работа на ишлеме, по поръчка и спомагателни услуги в тази сфера, търговско посредничество, представителство, комисионерство и агентство на наши и чуждестранни фирми и лица в страната и в чужбина, маркетинг и мениджмънт, рекламна и външнотърговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
21.01.2010: Ем Джи АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
26.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.06.2009: Ем Джи АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
23.02.2009: Ем Джи АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
23.02.2009: Ем Джи АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
06.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.12.2007: Съветът на директорите на "Ем Джи" - АД, София, на основание чл....
10.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 233 пъти
[2016: 352, 2015: 59, 2014: 54, 2013: 109, 2012: 200, 2011: 117, ... ]