Кратък фирмен профил

Фейненшъл груп сървис ЕАД - Пловдив [Ликвидация]


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Кръстьо Пастухов 28-30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205071109
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 25.09.2019 
Предмет на дейност: Консултантски услуги, търговско представителство и посредничество между физически и юридически лица на територията на българия както и в чужбина, вътрешна и външна търговия, внос и износ, търговия и продажба на дребно и на едро на всякакви продукти: селскостопански, хранителни, индустриални, търговски и др. както и отварянето и управлението на пунктове за продажба на стоки и услуги, производството, търговия на едро и дребно на различни видове индустриални продукти, покупка и продажба и отдаване под наем на превозни средства с двигател, лодки и яхти, резервни части, строителство на индустриални и жилищни сгради, покупко-продажба на имоти, ресторантъорство, експедиция и транспорт, отдаване под наем на автомобили и камиони; лизинг, транспорт за лична сметка или за трети лица, отпадъци, хранителни стоки включително и замразени, всякакъв вид дистрибуция, консултантски услуги в рекламата, отваряне и ръководене на печатни издания като вестници, списания, радио или телевизионни традиционни излъчвания или по уеб. управление на информативни архиви, създаване на интернет сайтове, консултантски информативни услуги, посредничество и производство, фирмата ще може да развива всякаква рекламна дейност и маркетинг, която е насочена към нейните продукти-производства или на трети лица с помощта на каквито и да било средства, които сметне за необходими, ноу хау, управление на детски ясли и/или градини за подпомагане в детска възраст и на малолетни лица, рекламиране и провеждане на образователни курсове от общ и/или специфичен характер спрямо изискванията на пазара, насочени към формиране на професионални фигури в сектора в който оперира дружеството, може да оперира във всички сфери на естетическите процедури и процедури за тяло. организация, провеждане, управление и консултации за осъществяване на изложения, конференции и мероприятия от подобен тип, във всички видове сектори и вид търговия, с търговски характер, технически или без цел за печалба. организиране на различни по род събития. дружеството ще може самостоятелно да произвежда/трансформира или възлага поръчки на трети лица всички видове продукти, аграрни или индустриални, или санитари, натоварвайки се лично или предоставяйки го на други лица, управление на паркинги или други обществени или частни площи, еднолично управление или в сътрудничество с държавни и/или частни учреждения на приемни жилищни и полужилищни комплекси, старчески домове, ще може да създава и управлява дейности насочени към туризма, наем на стаи, хотели, ваканционни къщи, хостели, така както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.