Кратък фирмен профил

Балкан Трейдарс ЕООД - Гоце Делчев


Контакти

Гоце Делчев, 2900
ул. Дунав, бл. Б, ет. 2, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201428760
Капитал (лв.): 100
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със сурови и обработени кожи
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупко-продажба на услуги; земеделие, растениевъдство и животновъдство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; експорт на кожи и кожени изделия; лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; превод и легализация на документи; бизнес консултации; текстилен мениджмънт; внос и износ на стоки в страната и чужбина; сглобяване и ремонтиране на техника; проектиране, строителство, обзавеждане, поддръжка, ремонтиране, придобиване на недвижими имоти /жилищни и нежилищни сгради/, вкл. ограничени вещни права върху тях, с цел ползване, продажба, отдаване под наем, замяна и лизинг.
 

Не са достъпни новини.