Кратък фирмен профил

Пасифик Ледер София ЕООД - София


Контакти

София, 1336
Люлин 6, ТЦ Цветелина, бл. 601
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175066232
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със сурови и обработени кожи
Предмет на дейност: Вътрешнотърговска и външноикономическа дейност. консултантска и маркетингова дейност, търговско прдставителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство на стоки с цел продажба, транспортна дейност, както и всички дейности незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.