Кратък фирмен профил

Електрон прогрес ЕАД - София


Контакти

София, 1345
ул. Кукуш 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121593149
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Общи събрания: Последно - 30.10.2003 
Продукти и услуги:
Научноизследователска, проектантска, конструкторска, производителна и инженерингова дейност в областта на специалната електроника, радиолокационни, радионавигационни, телекомуникационни и информационни системи, системи за автоматизация, системиз а управление, специализирано технологично оборудване.
Предмет на дейност: Научно-изследователска, проектантска, конструкторска, производствена, инженерингова дейност, разработване, внедряване, поддържане, системен анализ, системна интеграция и управление на проекти в областта: на компютърни теxнологии и системи, радио, телекомуникационни и информационни системи, полеви комуникационно-информационни системи, електронни, радиолокационни, аерокосмически, радионавигационни системи и системи за автоматизация, специализирано теxнологично оборудване, системи за управление, системи за управление при кризи, бедствия и аварии, системи за управление за ранно предупреждение, системи за мониторинг, системи за отбрана и сигурност, системи за контрол на достъп, системи за наблюдение на морски, речни и суxопътни пространства и на подвижни обекти, проследяване и контрол на подвижви обекти, системи за видеонаблюдение, проектиране и изграждане на електрически системи и съоръжения, офсетни програми, гаранционен и извънгаранционен сервиз, доставка и продажба, обучение и консултантски услуги, строително ремонтни дейности и всяка друга незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
10.02.2020: Армията може да осигури на военните заводи износ за 4 млрд. лв....
07.01.2020: Отбраната купува безпилотни летателни системи за 25 млн....
08.07.2019: Съдебен изпълнител продава 70 дка до морските сараи на Доган за...
06.10.2016: Новата пленарна зала има избран строител с цена 22 млн....
19.09.2016: "НС груп" и "Водстрой 98" са кандидатите за ремонта на зала...
24.11.2011: Българската компания Електрон Прогрес ЕАД представи своите...
24.02.2011: Един от проектите, по които работи фирма "Електрон Прогрес" е за...
23.02.2011: "Електрон Прогрес" ЕАД ще участва в предстоящото 18-то издание...
15.02.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.04.2010: Във връзка с излезлите в средствата за масова информация...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 748 пъти
[2016: 489, 2015: 60, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 187, 2011: 243, ... ]