Кратък фирмен профил

М Кар София ЕООД - София


Контакти

София, 1407
бул.Черни връх No 53
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203645296
Капитал (лв.): 4 221 403
 
 
 

Отрасъл: Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Предмет на дейност: Транспортна дейност в страната и чужбина, внос и продажба на резервни части за леки, лекотоварни и товарни автомобили /нови и употребявани/, внос и продажба на леки, лекотоварни и товарни автомобили /нови и употребявани/, отдаване на леки, лекотоварни и товарни автомобили /нови и употребявани/ под наем, лизинг, превоз на пътници, спедиторска дейност, агентство, складова дейност, търговска и външнотърговска дейност, консигнационна търговия, импорт и експорт, жилищно проектиране, строителство, туристическа дейност, представителство и посредничество, внос-износ, както и всички дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт от българското законодателство, включително автосервизна дейност.
 

Не са достъпни новини.