Кратък фирмен профил

Асуел АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1345
ул. Кукуш 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121504015
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Общи събрания: Последно - 30.07.2018  Предстоящо - 05.06.2019 
Предмет на дейност: Научноизследователска, проектно-конструкторска, технологична, производствена, вътрешно- и външнотърговска, сервизна и инженерингова дейност в областта на автоматизираните системи за управление с общо и специализирано предназначение, тяхното радиоелектронно, микрокомпютърно, комуникационно, алгоритмично и софтуерно осигуряване, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

08.07.2003: Съветът на директорите на "АСУЕЛ" - АД, София, на основание чл....
07.08.2001: Съветът на директорите на "Асуел" - АД, София, на основание чл....
24.03.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
22.02.2000: Съветът на директорите на "Асуел" - АД, София, на основание чл....
25.05.1999: Съветът на директорите на "Асуел" - АД, София, на основание чл....
26.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
25.03.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
24.02.1998: Съветът на директорите на "АСУЕЛ" - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 255 пъти
[2016: 100, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 13, ... ]