Кратък фирмен профил

Солвекс-Мира-Фрукт АД - Нови пазар


Контакти

Нови пазар, 9900
ул. Плиска 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127035699
Капитал (лв.): 136 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.05.2019 
Предмет на дейност: Производство и реализация на селскостопанска продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ, бартер и други външнотърговски сделки, транспортна дейност и спедиция, представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.07.2010: Солвекс-Мира-Фрукт АД - Нови Пазар свиква Извънредно общо...
29.03.2010: Солвекс-Мира-Фрукт АД - Нови Пазар свиква Годишно общо събрание...
14.05.2009: Солвекс-Мира-Фрукт АД - Нови Пазар свиква Годишно общо събрание...
14.05.2009: Солвекс-Мира-Фрукт АД - Нови Пазар свиква Годишно общо събрание...
18.07.2008: "Като гръм от ясно небе е попадането на фирмата ми в доклада на...
13.02.2008: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.11.2007: Съветът на директорите на "Солвекс - Мира - Фрукт" - АД, гр....
29.06.2007: Съветът на директорите на "Солвекс - Мира - Фрукт" - АД, Нови...
17.11.2006: Съветът на директорите на "Солвекс Мира Фрукт" - АД, гр. Нови...
26.05.2006: Консервите - старият бизнес за нови играчи. Секторът отново...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 850 пъти
[2016: 529, 2015: 127, 2014: 68, 2013: 136, 2012: 238, 2011: 217, ... ]