Кратък фирмен профил

ГП Мениджмънт АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Неофит Бозвели No 72, ет. 2, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205749347
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Общи събрания: Последно - 06.03.2020 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговска дейност във всички, разрешени от закона форми и с всички видове стоки; търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; строителство на жилищни и административни сгради и тяхното поддържане; отдаване под наем на недвижими имоти, мениджмънт, маркетинг и реклама; хотелиерство и ресторантъорство; производство; транспортна дейност в страната и чужбина със собствени или наети превозни средства, сервизна дейност, спедиторска дейност, както и всяка друга търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.
 

Не са достъпни новини.