Кратък фирмен профил

Биомашиностроене - Интернешънъл АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
бул. Васил Априлов 160
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115170632
Капитал (лв.): 320 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Общи събрания: Последно - 17.06.2020 
Предмет на дейност: Участие в управлението на стопанската дейност на "биомашншостроене" ад - гр. пловдив, включваща производство на инсталации за биотехническата и хранително-вкусовата промишленост; проектиране на обекти и съоръжения в областта на биотехнологиите и хранително-вкусовата промишленост, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
08.12.2010: Биомашиностроене интернешънъл АД - Пловдив свиква Извънредно...
21.04.2010: Биомашиностроене интернешънъл АД - Пловдив свиква Годишно общо...
24.03.2009: Биомашиностроене интернешънъл АД - Пловдив свиква Годишно общо...
21.04.2008: Биомашиностроене интернешънъл АД - Пловдив свиква Годишно общо...
20.07.2007: Съветът на директорите на "Биомашино строене - Интернешънъл" -...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Биомашиностроене Интернешънъл" - АД,...
07.04.2006: Съветът на директорите на "Биомашиностроене Интернешънъл" - АД,...
03.05.2005: Съветът на директорите на "Биомашиностроене Интернешънъл" - АД...
04.05.2004: Съветът на директорите на "Биомашиностроене Интернешънъл" - АД,...
26.09.2003: Съветът на директорите на "Биомашиностроене Интернешънъл" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 409 пъти
[2016: 942, 2015: 130, 2014: 105, 2013: 211, 2012: 340, 2011: 223, ... ]