Кратък фирмен профил

Винпром-Търговище-96 АД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
бул. 29 януари 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125016273
Капитал (лв.): 163 112
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с алкохолни и други напитки
Общи събрания: Последно - 21.06.2019 
Предмет на дейност: Дружеството участва в приватизацията на "ЛВК - Винпром" - АД. извършване в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, придобиване и отчуждаване на недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книжа (само купува), права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, придобиване права от всякакъв вид и задължаване по всякакъв начин, непротиворечащ на закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
18.07.2012: Спор с Агенция "Митници" за неплатени акцизи заплашва да затвори...
29.12.2011: Вино вече ще се нарича напитка, направена само от грозде....
21.12.2011: Италианска компания иска да инвестира в български лозя, стана...
20.09.2011: Реколтата от грозде тази година намаля близо наполовина в голяма...
01.10.2010: Винпром-Търговище-96 АД - Търговище свиква Извънредно общо...
26.08.2010: Винпромите настояват да се въведе ред при плащането на акцизите,...
24.08.2010: Шефовете на три големи винпрома - “Карнобат”, “Пещера” и...
03.08.2010: Карнобатският производител на алкохол "Сис Индъстрис" е заявил...
20.05.2010: Три от най-големите заводи за алкохол попаднаха на прицел на...
01.02.2010: Винпром-Търговище-96 АД - Търговище свиква Годишно общо събрание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 619 пъти
[2016: 328, 2015: 74, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 301, 2011: 195, ... ]