Кратък фирмен профил

Водно строителство - Стара Загора АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
бул. Митрополит М. Кусев 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123105844
Капитал (лв.): 64 570
 
 
 

Отрасъл: Строителство на хидротехнически съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Общи събрания: Последно - 19.06.2017 
Предмет на дейност: Строителство, теxническа помощ, проектиране, маркетинг и други незабранени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
14.07.2009: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.04.2008: Съветът на директорите на "Водно строителство - Стара Загора" -...
18.09.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.05.2007: Съветът на директорите на "Водно строителство - Стара Загора" -...
12.05.2006: Съветът на директорите на "Водно строителство - Стара Загора" -...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Водно строителство - Стара Загора" -...
08.03.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.05.2004: Съветът на директорите на "Водно строителство - Стара Загора" -...
27.01.2004: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
16.12.2003: Съветът на директорите на "Водно строителство - Стара Загора" -...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 396 пъти
[2016: 112, 2015: 34, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 102, 2011: 22, ... ]