Кратък фирмен профил

Водно стоителство - Хасково АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
бул. Г. С. Раковски 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126106727
Капитал (лв.): 50 559
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 31.07.2020 
Предмет на дейност: Строителство, инженеринг за техническа помощ, проектиране, маркетинг и други незабранени със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
03.04.2009: Водно стоителство - Хасково АД - Хасково свиква Годишно общо...
04.12.2007: Съветът на директорите на "Водно строителство - Хасково" - АД,...
14.11.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.01.2007: Съветът на директорите на "Водно строителство - Хасково" - АД,...
25.08.2006: Съветът на директорите на "Водно строителство - Хасково" - АД,...
11.11.2005: Съветът на директорите на "Водно строителство - Хасково" - АД,...
07.11.2005: "Водно строителство - Хасково" АД с изп. директор инж. Стефан...
29.10.2004: Съветът на директорите на "Водно строителство - Хасково" - АД,...
03.10.2003: Съветът на директорите на "Водно строителство - Хасково" - АД,...
11.02.2003: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 089 пъти
[2016: 404, 2015: 33, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 129, 2011: 112, ... ]