Кратък фирмен профил

Еме 97 АД - Смолян


Контакти

Смолян, 4702
ул. Димитър Македонски 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120041282
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.05.2019  Предстоящо - 25.08.2020 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с всякакви стоки в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки и изделия с цел продажба, външна търговия - внос и износ на промишлени и други стоки и изделия, услуги за бита, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
18.11.2016: България участва за втори път с щанд на международния панаир за...
29.04.2009: Еме-97 АД - Смолян свиква Годишно общо събрание на акционерите...
11.03.2009: Еме-97 АД - Смолян свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.07.2007: Съветът на директорите на "ЕМЕ - 97" - АД, Смолян, на основание...
27.07.2007: Съветът на директорите на "ЕМЕ" - АД, Смолян, на основание чл....
19.09.2006: Смолянският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.08.2006: Съветът на директорите на "ЕМЕ - 97" - АД, Смолян, на основание...
04.08.2006: Съветът на директорите на "ЕМЕ" - АД, Смолян, на основание чл....
27.06.2006: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
07.10.2005: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 774 пъти
[2016: 407, 2015: 109, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 117, 2011: 20, ... ]