Кратък фирмен профил

Артеколор ООД - София


Контакти

София, 1612
ж.к. Лагера, бл. 1, вх. 4, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121499493
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Общи събрания: Последно - 21.04.2000 
Предмет на дейност: Развитие на собствена производствена и търговска дейност, незабранена със закон и която не е под разрешителен или лицензионен режим, които дружеството да не притежава, транспортна и сервизна дейност във вътрешно и международно съобщение, лизингова дейност на транспортни средства, в областта на нефинансовия експлоатационен лизинг, търговско представителство и посредничество, производство, съхранение и търговия на едро и дребно със стоки на химическата промишленост, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

09.01.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ...
07.03.2000: Съветът на директорите на "Артеколор" - АД, София, на основание...
01.10.1999: Съветът на директорите на "Артеколор" - АД, София, на основание...
08.04.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
25.09.1998: Съветът на директорите на "Артеколор" - АД, София, на основание...
20.05.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 645 пъти
[2016: 122, 2015: 23, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 80, 2011: 76, ... ]