Кратък фирмен профил

Автоекспрес АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Вл. Варненчик 158
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103161401
Капитал (лв.): 700 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности в сухопътния транспорт
Общи събрания: Последно - 27.04.2020 
Предмет на дейност: Транспортна дейност в страната и чужбина; лизингова дейност; спедиционна дейност; производство, търговско представителство, внос, износ, реекспорт, бартерни операции; търговия на едро и дребно; комисионна и консигнационна търговия; маркетинг; реклама и други разрешени от закона дейности; операции; туристическа дейност – хотелиерска и ресторантъорска дейност /след лиценз/, счетоводни услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; спедиционни и превозни сделки; складови сделки.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.08.2009: Автоекспрес АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
16.05.2009: Автоекспрес АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
13.06.2008: Съветът на директорите на "Автоекспрес" - АД, Варна, на...
18.03.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Автоекспрес" - АД, Варна, на...
10.11.2006: Съветът на директорите на "Автоекспрес" - АД, Варна, на...
05.08.2005: Съветът на директорите на "Автоекспрес" - АД, Варна, на...
18.05.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.05.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.11.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 850 пъти
[2016: 931, 2015: 113, 2014: 73, 2013: 147, 2012: 253, 2011: 112, ... ]